Edukacja

Moje dzieci zmobilizowały mnie  do opracowania  programu edukacyjnego o tematyce przyrodniczej, w programie wycieczki naukowo-przyrodnicze, pogadanki, warsztaty i plenery plastyczne. Kontakt z dziećmi to ogromna radość, entuzjastycznie uczestniczą w spotkaniach i są niewyczerpana skarbnicą pomysłów.

p1120512.jpg

W ubiegłym roku odbyły się wycieczki przyrodnicze po Żuławach. Młodzież ze szkół poznawała charakterystyczne siedliska naszych terenów.Nad Drużnem, rezerwatem ornitologicznym, rozpoznawaliśmy ptaki, udało się nam spotkać bielika, króla Żuław.Jezioro Drużno jest unikatowe w skali europejskiej. Ustanowiono tu 5 obszarów chronionych w tym OSO obszar specjalnej ochrony ptaków. Rezerwat wpisano do Spisu Konwencji Ramsarskiej jako obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym. Spotkać tu można  bąka, baczka, perkoza dwuczubego, gęgawę, podgorzałkę, świstuna, derkacza, śmieszkę, mewę małą, rybitwę czarną, wodnika, bielika, błotniaka stawowego i łąkowego i inne. Podczas wędrówek można tu spotkać kaczki i gęsi w stadach liczących po 10 tysięcy osobników.

p1120509p1120765

 

 

Reklamy