Wspieraj ośrodek

Ośrodek prowadzę sama. Jest to moja pasja i misja zarazem. Czas na leczenie, rehabilitację zwierząt i  pracę w ośrodku dzielę z pracą zawodową i wychowywaniem dzieci. 

W ośrodku goszczą jeże, zające, wiewiórki, nietoperze, różne gatunki ptaków – bociany, czaple, dzięcioły, ptaki drapieżne takie jak bielik, myszołowy, błotniaki stawowe i łąkowe, jastrzębie, pustułki,  sowy – puszczyki, puchacze, płomykówki. Odchowuję młode zwierzęta i wypuszczam je na wolność. Naszych pacjentów oglądaj na stronie fb  Centrum Pomocy Dzikim Zwierzętom Gronowo Górne

Ośrodek możesz wspierać:

  • przekazując darowizny rzeczowe : karmę dla zwierząt, ziarno dla ptaków,  koce, materiały budowlane, impregnaty do drewna, piasek, kamienie, rośliny, drzewa i krzewy do nasadzeń, duże konary i inne
  • wpłatą, nawet niewielką, lub stałym zleceniem na konto FUNDACJI CENTRUM POMOCY DZIKIM ZWIERZĘTOM :

  • m Bank   31 1140 2004 0000 3902 7693 0872

  • przekazując 1%  podatku

  • KRS 0000544937

  • CEL SZCZEGÓŁOWY : PRO ANIMALS

Reklamy